Kiedy wchodzisz do nowego świata, twoje przybycie powoduje w nim zmianę. Jednocześnie kultura tego miejsca wpływa w ciebie niekończącym się strumieniem. Następuje reakcja łańcuchowa z elementami nowego środowiska. Tak jak ty wraz z komórkami swego ciała wpływacie w ten świat, tak samo on z całym swoim wpływa w twoje serce.

Prace Wiesława Borowskiego są wynikiem jego przybycia do nowego świata. Odzwierciedlają proces kilku lat przemian i dostosowywania się. Są również zapisem obserwacji z życia obcego i jego osobistej interpretacji tradycyjnej kultury.