Kaligraffiti to forma sztuki składająca się z kaligrafii, typografii i graffiti. Może być uważana za abstrakcyjny ekspresjonizm lub współczesną kaligrafię. Prace z tej serii charakteryzują się nieskrępowaną kompozycją i swobodą formy, zawierają jednocześnie elementy kultur Wschodu i Zachodu.