Muzyczna kaligrafia może być rozumiana jako improwizowane, spontaniczne tłumaczenie dźwięku na artystyczny zapis. Nieujarzmiona, dynamiczna i ekspresywna: każda praca jest wyjątkową interpretacją konkretnego utworu muzycznego przez artystę. Zatrzymany niczym w fotografii, abstrakcyjny język w bardzo osobisty sposób oddaje stan umysłu, nastrój i emocje artysty, jak również myśli, które rodzą się w samym momencie wykonywania tego twórczego aktu. Muzyczna kaligrafia niejako zatrzymuje dla wzroku każdą chwilę artystycznej ekspresji. Ten “zapis” komponuje się w formę kaligraficzną, co wynika z bogatych doświadczeń i inspiracji artysty wywodzących się właśnie z kaligrafii chińskiej, a zwłaszcza z jego ulubionego ekspresyjnego stylu szkicowego.